Jozef Vlček Neznámy autor známych prác

Jozef Vlček Neznámy autor známych prác

Trvanie: 19. október 2011 - 20. november 2011
Vernisáž: 19. október 2011 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Dobrovičova 3, Bratislava, Slovensko

V galérii SCD Satelit sa otvára výstava pod názvom Jozef Vlček Neznámy autor známych prác. Výstavu pripravil Ľubomír Longauer zo svojej zbierky.
Vystavujúci – Jozef Vlček,
miesto konania – SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava,
termín – 19. október - 20. november 2011,
vernisáž – 19. október 2011 (streda) o 18.00 hod.
kurátor – Ľubomír Longauer,
komentovaná prehliadka - 10. november 2011 (štvrtok) o 17.30 hod.

ikona .pdf plagát

Ľubomír Longauer sa dlhodobo venuje výskumu dejín úžitkovej grafiky na Slovensku v 20. storočí. V rámci svojho výskumu sa zaoberal aj tvorcami bankoviek a známok z obdobia tzv. slovenského štátu. Zistil, že najdôležitejším výtvarníkom v tejto oblasti bol Jozef Vlček. Nielenže navrhol jednu sériu doplatných známok, ale spolupracoval aj na druhej, ktorú navrhol Jozef Cincík. Vytvoril sériu známok leteckých, športových a spolupracoval na návrhoch všetkých známok Jozefa Cincíka a dalších ovela známejších slovenských výtvarníkov, ako bol on sám. Najznámejšia je jeho séria známok Kniežatá, ktorá vyšla v roku 1944. Tzv. grafická úprava, ktorú robil na známkach iných výtvarníkov znamenala, že podľa ich náčrtu Vlček celý návrh vytvoril americkou retušou. Občania Slovenska platili jeho štátovkami, ktoré tlačila martinská Neografia. Jeho meno sa však spomínalo málo. A navyše, Jozef Vlček bol Čech, ktorý bol cez vojnu na Slovensku v síce dobre platenom, ale nevoľníckom postavení. Nevieme, čo bolo príčinou jeho neskoršej degradácie, či to bol trest za zákazky v období tzv. slovenského štátu, alebo jeho malá priebojnosť. Vieme len, že sa k práci, kde by mohol uplatniť svoj talent a skúsenosti, už nedostal. Výstava, ktorá odhaľuje kúsok našej histórie zaujme nielen znalcov, filatelistov, ale i bežných divákov. Ľubomír Longauer celú výstavu venuje ako dar Múzeu dizajnu, úžitkového umenia a architektúry, ktoré práve vzniká.

Jozef (Josef) Vlček sa narodil v roku 1902 v Lhote za Červeným Kostelcom v Čechách
1916 – 1920 študoval v Prahe
1933 – 1936 pracoval v obchodnej tlačiarni pražského Melantrichu
1937 začal pracovať v Slovenskej Grafii
1939 začal pracovať na slovenských známkach
1942 Jozef Cincík ho naverboval do martinskej Neografie, kde pracoval až do odchodu do dôchodku
1943 – 1945 spolupracoval najmä na tvorbe bankoviek. Kolektívna práca bola kompilátom návrhov niekoľkých výtvarníkov, finálnu podobu jej však dal Jozef Vlček
1944 vyšla séria známok Kniežatá, ktorú navrhol Jozef Cincík. Finálnu podobu realizoval Jozef Vlček
1946 ilustroval a upravoval časopis Sršeň
1949 ilustroval knihu Tajomstvo vynálezcu
1971 zomrel v Piešťanoch

Prof. Ľubomír Longauer sa narodil 2. 2. 1948 v Banskej Bystrici.
Realizoval 9 samostatných výstav a zúčastnil sa asi 75 domácich a 30 medzinárodných kolektívnych výstav. Pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave a Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Jeho práce boli publikované v časopisoch Novum Gebrauchsgraphik, Print, Idea, Typografia, Umění a řemesla, Designum a i. Pracoval najmä pre slovenské vydavateľstvá, kultúrne inštitúcie, galérie, divadlá ako aj pre rôznych klientov. Je členom Skupiny 29 a čestným členom Združenia Bienále Brno. V súcasnosti sa venuje mapovaniu histórie slovenskej typografie. V roku 2009 mu vyšla kniha Martin Benka, prvý dizajnér slovenského národného mýtu.