Macko

Macko

Trvanie: 29. september 2010 - 10. október 2010
Vernisáž: 29. september 2010 (streda), 18:15
Miesto: Satelit, Dobrovičova 3, Bratislava, Slovensko

Historicky prvá medziateliérová spolupráca medzi Katedrou textilnej tvorby / Ateliérom textilného dizajnu a Katedrou vizuálnej komunikácie / Ateliérom 303 vyústila do týždňového workshopu uskutočneného mimo pôdy VŠVU, v architektonicko-dizajnérskom štúdiu v Cvernovke na Páričkovej ulici.
Témou workshopu bol MACKO. Macko ako hračka, produkt, pomôcka, kultový predmet alebo umelecký objekt. Výstupom sa stali 3D produkty spajajúce v sebe textilný a grafi cký dizajn. Študenti pracovali v zmiešaných tímoch. Vzniklo 10 produktov, ktoré vytvorilo 8 dvojíc študentov.
I napriek časovému limitu 5 dní a faktoru, že študenti medzi sebou komunikovali a spolupracovali prvýkrát, vznikli produkty na vysokej ideovej a formálnej úrovni.

Lektormi workshopu boli
Mgr. art. Eja Devečková, Katedra textilnej tvorby VŠVU
Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU

Prezentované projekty
Muč Ma! / Dominika Martanová a Veronika Troligová // Teddy Man a Peace Man / Daniela Fagová a Jana Leňová // Notabene a Bears / Andrea Ševčíková a Marek Menke // Nakladaní – Nakládaní / Andrea Ganoczyová a Anna Ulahelová // KOMAC / Lenka Cábová a Juraj Kočár // Pushy Bear / Zuzana Zmateková a Kristína Koronthályová // Macko / Ľubica Humeníková a Roman Mackovič // Buff , Drsňák
a Plnený medveď / Natália Jarembáková a Zuzana Nemkyová

Trvanie výstavy: 29. september – 10. október 2010
Vernisáž: 29. september 2010, 18.00 hod.

Brum!