material basic

material basic

Trvanie: 4. máj 2017 - 28. máj 2017
Vernisáž: 3. máj 2017 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko
Kurátor: Katarína Hubová a Adriena Pekárová

Richard Seneši je držiteľom Ceny Fóra dizajnu 2015, ktorá umožňuje ocenenému vystavovať v galérii Satelit. Cieľom prezentácie ocenených dizajnérov je podpora novej tvorby, experimentu a záujmu
o hodnotný dizajn.

Richard Seneši predstavuje rozsiahlu kolekciu svojho programu material basic – sú to špecifické multifunkčné nábytkové objekty, v ktorých sa odráža jeho environmentálne cítenie a hlboký záujem o drevo ako živý materiál. Humanizuje tvorbu dizajnu, aby predĺžil život stromov,  ktoré sa často rúbu nezmyselne,
a upozorňuje užívateľov dizajnu na pozitívnu hodnotu zaniknutých prírodných štruktúr.

V súčasnosti dizajnérske produkty vznikajú v rámci material basic, s. r. o., pričom sa držia pôvodného konceptu tvorby, dôležité však je aj rozvíjanie technologického prístupu a zefektívňovanie výroby. Material basic spolupracuje so spoločnosťou Bučina Eko, ktorá recykluje drevenú hmotu. V súčasnosti, keď
v Bratislave  dochádza k masívnemu výrubu stromov, je spolupráca medzi material basic a Bučina Eko perspektívou, ako dať týmto stromom nový život.
Richard Seneši (1981) študoval v rokoch 2003 - 2009 v sochárstvo a dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a štúdium sochy absolvoval v roku 2011 u Jaroslava Rónu na Akadémii výtvarných umení v Prahe.
Venuje sa voľnej tvorbe, produktovému a interiérovému dizajnu, navrhuje a realizuje priestorové riešenia výstav a spoločensko-kultúrnych podujatí.
Voľnú tvorbu prezentoval na výstavách Visual Inspiration and Personal Quests (Moskva, Riga, Tallin
a Tampere, 2014), Sochařská škola J. Róny (Praha, 2011), VŠVU-up-(to)-date (Bratislava, 2009), Panteon - hrdinovia a anti-pomníky (Bratislava, 2006) a iných. Zúčastnil sa Medzinárodného sochárskeho sympózia
v Oronsku so sprievodnou výstavou v poľskej Lodži (2007) a niekoľkých Medzinárodných sochárskych sympózií v Osrblí. Získal prvú cenu v súťaži vyhlásenej Lesmi Slovenskej republiky, š.p.,  na návrh pamätníka J. Dekreta Matejovie a pomník realizoval v Banskej Bystrici. Jeho dizajnérska tvorba sa predstavila na medzinárodných výstavách BIO 20 Ljublana (Slovinsko,2006) a Dizajn na cestách v galérii Slovenského centra dizajnu - Satelit (2007).
Program materialbasic predstavil na festivaloch Dizajn víkend 2012 a Bratislava Design Week 2014, na výstave Parter Gallery v rámci Dní architektúry a dizajnu v Bratislave 2015 a tematickej výstave Paradoxy - dizajn a architektúra (2015). V roku 2015 získal za vystavenú kolekciu materialbasic Cenu Fóra dizajnu 2015 v Nitre. Material basic zaujal aj v zahraničí, či už na výberovej výstave súčasného dizajnu z krajín Vyšehradskej štvorky: Central Values – Common Heritage in Central European Contemporary Design v rámci Budapest Design Week 2016 a takisto na putovnej výstave slovenského dizajnu Dialógy.SK, ktorú videli návštevníci v Berlíne, Madride, Viedni, Londýne a Varšave počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ
v roku 2016.

Kurátorky výstavy: Katarína Hubová a Adriena Pekárová

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu
Satelit, galéria dizajnu SCD
Richard Seneši

Generálny partner SCD:
J&T Banka

Grafický dizajn: Peter Čintalan, DYNAMEET visual studio
Hlavný mediálny partner: Designum
Mediálni partneri: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk,
RTVS: Rádio_FM

Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk