Mladí a úspešní a Nový t(o)var 15!

Mladí a úspešní a Nový t(o)var 15!

Trvanie: 11. február 2016 - 11. marec 2016
Vernisáž: 10. február 2016 (streda), 17:00
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

MLADÍ A ÚSPEŠNÍ / YOUNG AND SUCCESSFUL
Príbehy mladého českého dizajnu / The story of young Czech design

Kurátorky výstavy: Lenka Kolářová, Lenka Žižková
Architektka výstavy: Veronika Pechmanová

Výstavou Mladí a úspešní / Príbehy mladého českého dizajnu sa vraciame do začiatkov deväťdesiatych rokov 20. storočia, keď bolo v roku 1990 založené Design centrum České republiky poslaním a fungovaním obdobným inštitúciám vo svete.

Hneď v prvom roku existencie Design centra ČR padlo rozhodnutie organizovať domácu súťaž dizajnu 
s názvom Dobrý design, neskôr premenovanú na Vynikajúci výrobek roku. Bok po boku súťažili študenti
s profesionálnymi dizajnérmi až do roku 2005, keď sa študentská súťaž osamostatnila pod názvom Studentský design. Zásadný zvrat nastal v roku 2007, keď Ministerstvo priemyslu a obchodu zrušilo Design centrum ČR, a tým zanikli aj všetky profesionálne dizajnérske súťaže. Súťaž študentského dizajnu obnovil Design Cabinet CZ, nadačný program Nadácie pre rozvoj architektúry a staviteľstva, ktorý ju premenoval
na Národní cenu za studentský design a usporadúva ju dodnes.

Design Cabinet CZ si položil otázku, či majú súťaže pre študentov nejaký význam, a či má udelenie ceny vplyv na ich ďalší profesionálny osud. Úlohy nájsť bývalých ocenených študentov sa ujali študentky kurátorských štúdií Fakulty umenia a dizajnu Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně v Ústí nad Labem Lenka Kolářová
a Zuzana Pištěková.

Nakoniec bolo dohľadaných viac ako 100 kontaktov, a z nich kurátorkami vybraných a oslovených asi 30 súčasných dizajnérov, ktorí v čase štúdií získali najvyššie ocenenie v súťažiach organizovaných Design centrom a Design Cabinetom CZ.

Súčasnej výstavy Mladí a úspešní sa zúčastňuje 20 autorov a dizajnérov, ktorí dnes majú svoje vlastné štúdia, sú členmi významných dizajnérskych tímov alebo pôsobia ako pedagógovia na univerzitách alebo na vyšších odborných školách. Zasahujú svojimi návrhmi všetky oblasti priemyslu i úžitkového umenia a ovplyvňujú náš každodenný život. Výstava bola súčasťou projektu Meet Czech Design.

Vystavujúci: Pavel Coufalík, Jan Čtvrtník, Jiří Hlušička, Viktor Chalepa, David Karásek + Radek Hegmon,
Jan Kloss, Eliška Kuchtová, Anna Marešová, Kryštof Nosál, Filip Streit, Ladislav Škoda, René Šulc, Antonín Tomášek, Jan Tuček, Gabriel Vach, Jindřich Vodička, Roman Vrtiška + Vladimír Žák

NOVÝ T(O)VAR 15! / NEW G(O)ODS! / NOVÉ (Z)BOŽÍ!
Národná cena za študentský dizajn 2015 (CZ)

Národná cena za študentský dizajn oslávila vlani dvadsiate piate výročie. Doterajší vývoj súťaže mapuje projekt Mladí a úspěšní / Příběhy mladého českého designu. V roku 2014 súťaž prešla veľkou zmenou, kedy sa rozdelila na dve časti - na odbory patriace pod oblasť vizuálnej komunikácie a oblasť produktového dizajnu. Obe disciplíny sa budú striedať v bienálnom rytme. Rok 2014 patril prácam v širokej škále vizuálnej komunikácie, rok 2015 produktovému dizajnu.

Do súťaže sa v roku 2015 prihlásilo 260 autorov s 227 prácami z 15 univerzít a vysokých škôl a 18 vyšších odborných škôl a stredných odborných škôl z Čiech i zahraničia. Študenti predkladali na hodnotenie prototypy, modely, sprievodné tlačoviny a anotácie prác. Ich prácu posudzovali tri nezávislé poroty: vysokoškolská porota, stredoškolská porota a národná porota zložená z kurátorov múzeí, nezávislých expertov a najlepších profesionálnych dizajnérov ČR. Celkom hodnotilo študentské práce 57 profesionálnych vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, dizajnérov, architektov a kurátorov dizajnu.

Poroty nominovali vo viackolovom hodnotení na ocenenie 115 prác. Jedna získala Národná cenu za študentský dizajn 2015, jedna získala Národná cenu
za študentský dizajn 2015 * JUNIOR, štyri ocenenia Excelentný študentský dizajn 2015 a 15 cenu Dobrý študentský dizajn 2015. Zvláštne ceny udelili aj dekani vzdelávacích inštitúcií, profesionálnych združení, múzeí a odborných časopisov.

Víťazom Národnej ceny za študentský dizajn 2015 sa stal Tomáš Rajmon z Fakulty umenia a dizajnu UJEP
v Ústí nad Labem s naťahovacími autíčkami Závoďáci.
Víťazka Národnej ceny za študentský dizajn 2015 * JUNIOR Liliana Pham z Vyššej odbornej školy odevného návrhárstva a Strednej priemyselnej školy súťažila s kolekciou inšpirovanou životným príbehom japonskej korunnej princeznej Masako.

Na aktuálnej výstave Nový t(o)var 15! si môžete prezrieť víťazné a vybrané nominované práce, ktoré zožali veľký úspech u poroty, širokej verejnosti i médií. Tie práce, ktoré nebolo možné pre ich rozmery alebo váhu priviezť, návštevníci výstavy uvidia na plagátoch. Súťaž je medzinárodná a ako každý rok sa v nej dobre umiestnili slovenskí alebo na Slovensku študujúci študenti, napríklad Matúš Opálka, Nikoleta Čeligová, Eduard Herrmann, Petr Baďura atď.

 


Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Satelit, galéria dizajnu SCD, Design Cabinet CZ
Partner: České centrum v Bratislave
Grafický dizajn: Tereza Maco
Hlavný mediálny partner: Designum
Mediálni partneri: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk, RTVS: Rádio_FM

Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk