Organická keramika Božena Chandogová

Organická keramika Božena Chandogová

Trvanie: 17. august 2011 - 9. september 2011
Miesto: Satelit, Dobrovičova 3, Bratislava, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu predstavuje vo svojom výstavnom a informačnom bode Satelit výstavu Boženy Chandogovej s názvom Organická keramika.

 plagát

Výstava: Organická keramika
Vystavujúca: Božena Chandogová MA
Miesto konania: SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava
Termín: 17. august – 9. september 2011
Vernisáž: 17. august 2011 (streda) o 18.00 hod.
Kurátorka výstavy: Mgr. Mária Nepšinská

Verejnosť bude mať možnosť vidieť kolekciu keramického dizajnu vytvorenú od čias autorkinho päťročného pôsobenia v írskom Dubline až po súčasnosť. Charakteristickou črtou dizajnu Boženy Chandogovej je prepojenie organických foriem a geometrie cyklických štruktúr vo vzájomnom vzťahu s mandalami a architektúrou. Inšpiruje sa predovšetkým prírodnými systémami a fraktálmi, repetíciou vznikajúcou pri organickom procese rastu živých organizmov a rastlín, ale takisto aj rastom viditeľným pri určitých typoch stavieb. Farebné riešenia jej organického dizajnu podčiarkuje zdroj inšpirácie prameniaci takisto v botanike, hoci efekty povrchov na glazúrach sú výsledkom niekoľkoročných opakovaných experimentov a chemických testov. Keramické objekty Boženy Chandogovej oscilujú medzi prírodnými formami a architektúrou, v prirodzenej harmónii, afinity reprodukovaného radenia a špirálovitého rastu rastlín spôsobovaných magnetickou energiou a rotáciou Zeme a ovplyvňovanými zákonitostami vesmíru. Koncentruje sa na geometrickú podstatu rastu prírodných foriem a komplexnosť makroštruktúry rastu v špirále, ktorú aplikuje aj do dizajnu vlastných objektov. Proces definovania foriem dovŕšila autorka skúmaním symboliky elementárnych geometrických foriem kruhov a štvorcov ako kontemplatívnych foriem, ktoré majú spoločné črty s rastlinami, mandalami a konkrétnymi architektonickými typmi. Jej práca sa usiluje o dosiahnutie jednoty plne obsiahnutej v prírode a túto zvolila ako osobnú filozofiu a hlavný motív svojej tvorby. Dizajn keramických objektov vníma ako diagram, v ktorom sa prelínajú všetky tieto aspekty a zároveň ašpirujú na dizajnérsky objekt so sochárskymi kvalitami.

Po skončení bakalárskeho štúdia na bratislavskej VŠVU autorka absolvovala magisterské štúdium na Katedre keramiky, skla a kovu na Národnej Univerzite umenia a dizajnu v Dubline, ktoré úspešne ukončila výstavou v roku 2007 a ďalej sa venovala vlastnej autorskej tvorbe, pracovala ako asistentka na veľkých projektoch s írskymi dizajnérmi a súčasne učila keramiku. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných výstav a súťaží v rôznych krajinách Európskej únie. V roku 2007 vyhrala prvú cenu za dizajn v rámci Keramického festivalu v anglickom Stoke on Trent a víťazný čajový servis ZERO bol umiestnený v tamojšej zbierke The Potteries Museum and Art Gallery. Od roku 2009 žije a tvorí v Bratislave.

                                                                                     Mária Nepšinská

 

Božena Chandogová MA (1980)

Vzdelanie:
2004 – 2007 Department of Ceramics,Glass and Metals, The National College of Art and Design, Dublin, Írsko
1999 – 2004 Vysoká škola výtvarných umení a dizajnu, Katedra skla, šperku a keramiky, Bratislava, Slovensko
2002 – 2003 Akadémia Umenia vo Wroclaw, Poľsko, Oddelenie Voľnej keramickej tvorby, Oddelenie priemyselného dizajnu keramiky (výmenný pobyt)
1994 – 1998 Stredná Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Katedra keramiky a porcelánu, Bratislava, Slovensko

Výstavy:
2005 Irish Contemporary Ceramics
2006 - 2007 Irish Contemporary Ceramics Touring Exhibition
November 2006 - December 2006 “The Touch of Slovakia”-World Craft Council Belgique Francophone Gallery, Belgium
Október 2006 - Ceramics Ireland - Dalkey Castle and Heritage Center, Plan Expo in Rds, Dublin, Ireland 2007 Stoke on Trent Ceramics Festival - 1.cena za dizajn, The Potteries Museum and Art Gallery Stoke on Trent, England - cajový servis Zero v archíve múzea
2007 - Viac ako hlina, Kremnica, Slovensko
Marec 2007 – Júl 2007 Irish Contemporary ceramics – National Museum of Ireland, Dublin
Marec 2008 -Zelli Award 2008 -Zelli porcelain Gallery, Chiltern Street,London
Máj 2008 - International Triennial of Silicate Arts - Kecskemet, Madarsko
September 2008 - Ceramics at the Halward Gallery, Merion Square, Dublin2, Ireland
September 2008 - Sculture in Context, National Botanics Gardens, Glasnevin, Dublin, Ireland