(RE)THINK FASHION

(RE)THINK FASHION

Trvanie: 9. jún 2017 - 12. júl 2017
Vernisáž: 8. jún 2017 (štvrtok), 18:00
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko
Kurátor: prof. Júlia Sabová akad.mal, Mgr.art. Barbora Peuch ArtD.

Ateliér odevného dizajnu Katedry textilnej tvorby, Vysokej školy výtvarných umení (KTT VŠVU) v Bratislave pod vedením prof. Júlie Sabovej akad. mal. sa profiluje ako moderné výučbové a výskumné pracovisko
s bohatou materiálovou a technologickou infraštruktúrou. Okrem vzdelávania v rámci bakalárskeho
a magisterského stupňa štúdia sa na katedre realizujú aj početné výskumné úlohy. Praktický umelecký výskum doktorandov dopĺňa v rámci výskumného projektu KEGA aj teoretický a na dizajn orientovaný výskum širších súvislostiach postavenia módy v rámci priemyselnej výroby, marketingu a spoločnosti ako takej.
V rámci výstavného projektu by sme radi prezentovali práve všetky tieto na katedre realizované polohy súčasného výskumu v oblasti odevného/textilného dizajnu. Ide teda o prezentáciu doktorandských autorských kolekcií ako aj o prezentáciu výstupov teoretického výskumu.

K výstave sa bude konať komentovaná prehliadka v stredu 28. júna 2017 o 17,00 hod.

Kurátorky
prof. Júlia Sabová akad.mal
Mgr.art. Barbora Peuch ArtD.

Vystavujúci
Mgr.art. Ivana Kaňovská ArtD.
Mgr.art. Barbora Peuch ArtD.
Mgr., Mgr.art. Petra Solivarská
Dipl.Des. Zuzana Šebeková ArtD.
Mgr.art. Broňa Žúrková-Bručková ArtD.Projekt podporila Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.

Organizátori
Slovenské centrum dizajnu
Satelit, galéria dizajnu SCD
Atelier odevného dizajnu KTT VŠVU Bratislava

Generálny partner SCD: J&T Banka
Grafický dizajn: Juraj Blaško
Hlavný mediálny partner: Designum
Mediálni partneri: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk, RTVS: Rádio_FM

Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk

FB Event