Rozšírené autorstvo

Rozšírené autorstvo

Trvanie: 11. apríl 2019 - 8. jún 2019
Vernisáž: 10. apríl 2019 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko
Kurátor: Lucia Dubačová a Philo van Kemenade

Festival Sensorium oslovil dizajnéra a umelca Matthewa Plummera Fernandeza, aby svoju tvorbu a výskum prezentoval v priestoroch galérie Satelit.

Autorov súčasný výskum sa prekrýva s ústrednou témou aktuálneho ročníka festivalu Sensorium „Rozšírená myseľ“, čo sa odrazilo aj na koncepcii výstavy. Plummer Fernandez sa v dizertačnom výskume i v umeleckej tvorbe zaoberá prepojením dnešného človeka so softvérovou automatizáciou.

Stredobodom výskumu Plummera Fernandeza je autorstvo pod vplyvom výpočtovej techniky a automatizovaného (znovu)skladania. Táto výstava prezentuje jeho prácu v kontexte rozšírenia ako tvorivého princípu, a zároveň odhaľuje nové podoby autorstva, ktoré prináša súčasné umenie tvorené s pomocou počítača.

Tieto metódy sa odrážajú v samotnej koncepcii výstavy tak, že umelec použil na usporiadanie jednotlivých exponátov v priestore galérie algoritmus.

Výstava je súčasťou programu festivalu Sensorium, ktorý sa uskutoční 7 - 9 júna v Pistoriho Paláci a v centre mesta Bratislava. Sensorium je najväčším festivalom digitálneho umenia a kultúry na Slovensku. Pre ročník 2019 si kurátori zvolili tému „Rozšírená myseľ“ za optiku, ktorou skúma, ako umelci, dizajnéri a technológovia narábajú s pojmom rozšírenia ako tvorivého princípu.

BIO

Matthew Plummer Fernandez je britsko-kolumbijský umelec, tvoriaci sochy, softvér, online intervencie a inštalácie, často aj ich prepojenia. Produkuje a reflektuje v súvislosti so súčasnými sociálnymi a výpočtovými prepleteniami a konfiguráciami. Je absolventom Royal College of Art, 2009 a držiteľom doktorátu na Goldsmiths, University of London. Je iniciátorom populárneho blogu Algopop o algoritmoch v každodennom živote. Jeho práca bola rozsiahlo prezentovaná, vrátane sólových vystúpení v iMal v spolupráci s JODI a Nome Gallery v Berlíne. Jeho diela boli zakúpené centrom Pompidou v Paríži, a objednané V & A v Londýne. V súčasnosti ho zastupuje Nome Gallery a je rezidentom v Somerset House Studios.

Lucia Dubačová a Philo van Kemenade sú zakladateľmi festivalu Sensorium kde sú kurátormi inštalácií, vystúpení a prednášok medzinárodných umelcov a dizajnérov, ktorí aplikujú kreatívne technológie vo svojej práci. V doterajších troch edíciách festival organizoval inšpiratívne prednášky o úlohe kreatívcov v súčasnej kultúre, prezentoval premiéry výstav začínajúcich regionálnych dizajnérov a vzdelával publiká o výpočtových, dizajnových technikách prostredníctvom praktických workshopov. V ich dizajnovom štúdiu Unfold Collective, Lucia Dubačová a Philo van Kemenade využívajú kreatívne technológie pre tvorbu diel, ktoré existujú na prieniku digitálnych a fyzických médií. Pracovali s medzinárodnými klientmi vrátane Warwick University, Goetheho Inštitút, Slovenská Národná Galéria, UK National Film & TV School a medzinárodný filmový festival v Bergene.

Výstavu Rozšírené autorstvo finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Výstavu Rozšírené autorstvo finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.