Škola základ života 2

Škola základ života 2

Trvanie: 8. október 2015 - 1. november 2015
Vernisáž: 7. október 2015 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava Škola základ života 2 je po roku druhou kurátorskou sondou do zbierok Slovenského múzea dizajnu a do súkromných archívov vystavených autorov so zameraním na konfrontáciu ranej a profesionálnej tvorby vybraných osobností. Prezentácia devätnástich autorov nadväzuje na prvú časť výstavy spred roka Škola základ života? a znovu dokumentuje široký záber zbierok múzea, ktoré sa nevenujú iba dizajnu, ale má presahy do úžitkového umenia, architektúry, fotografie, konceptuálneho umenia, scénografie a iných výtvarných odborov.

Autori:
Ján Bahna, Milan Biroš, Anna Bohatová, Marta Bošelová, Ján Čalovka, Emil Drličiak, Miloš Balgavý st., Peter Heriban, Viliam Chlebo, Patrik Illo, Peter Kramár, Juraj Marth, Juraj Mihalík, Milan Mikula, Julo Nagy, Karol Pichler, Drahomír Prihel, Ján Šucháň, Pavol Thurzo

Kurátori:
Zuzana Chlebová, Simona Janišová, Silvia Kružliaková, Adriena Pekárová, Lívia Pemčáková, Mária Rišková, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková

Koncepcia: Mária Rišková, Maroš Schmidt (2014)
Grafický dizajn: Róbert Paršo
Koncepcia inštalácie: Matúš Lelovský a Peter Liška (2014)
Spolupráca na realizácii výstavy: Helena Veličová

Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk