Staré - Nové

Staré - Nové

Trvanie: 29. október 2016 - 4. december 2016
Vernisáž: 9. november 2016 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Staré fototechniky v novom experimente v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej:
Tomáš Agat Błoński (PL) ǀ Katarína Hudačinová ǀ Robo Kočan ǀ Gabriel Kosmály ǀ Víťa Krejčí (CZ) ǀ Jaroslav Malík (CZ) ǀ Jozef Sedlák ǀ Jirka Šigut (CZ) ǀ z archívu Domu fotografie ǀ
gumotlače KSA.edu.pl (PL) ǀ experiment VŠVU.sk

Projekt  Staré – Nové v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej interpretuje staré fototechniky v novom experimente, ako aj recykláciu materiálu "starého na nové". Výstava  uvádza autorské profily ôsmych etablovaných fotografov versus výbery experimentálnych diel viacerých domácich a zahraničných autorov
z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry, tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.),  z archívu Školy kreatívnej fotografie pri Krakovskej umeleckej škole v Poľsku (výber gumotlačí) a ukážky formou slide-show z experimentálnych postupov na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave. 

Autorka a kurátorka výstavy Mgr. Lucia Benická hovorí:
"V celkovom objeme cca 100 vybraných fotografických diel  od 31 autorov zo 6 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, USA, Veľká Británia) je výstava ojedinelou konfrontáciou práce s "chémiou", ako aj s novými technologickými postupmi, nadväzujúcimi na staré fototechniky a autorské experimenty s materiálom. Fascinujúce sú diela, realizo-vané autentickými autorskými technikami, napríklad v tvorbe Gabriela Kosmályho, Víťa Krejčího (štruktáže) alebo Jirka Šiguta ("naturálne" odtlačky). Camera obscura, fotogramy
a rôzne formy experimentov nájdeme v dielach Tomáša Agata Błońskeho, Kataríny Hudačinovej, Roba Kočana, Jaroslava Malíka a Jozefa Sedláka. Pozoruhodné sú experimenty v dielach z archívu Domu fotografie, ktoré prezentujú fotografie a objekty od 17 autorov z rôznych krajín:  Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koron-thály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek. Osobitne spomeniem fotografické plastiky – "knihy" americkej autorky Suzanne Pastor, ktorá sa skoro desať rokov podieľala na lektorovaní fotografických dielní Domu fotografie.
Na výstave je zastúpená aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ukážkami experimentálnych diel šiestich autorov zo Slovenska a Poľska formou kolektívnych, či individuálnych diel: Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, projekt Cibuľa: Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár."

Výstava z produkcie Domu fotografie pod názvom  Staré – Nové je realizovaná v rámci dvadsaťročnice
Domu fotografie ( 1996 – 2016) v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi a Slovenským centrom dizajnu v Bratislave. Podujatie štartuje transformáciu archívu Domu fotografie do Kabinetu Domu fotografie pri SCD – Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave. Výstavy k 20. výročiu Domu fotografie sú realizované vďaka finančnej podpore Fondu
na podporu umenia.
Autorka a kurátorka: Mgr. Lucia Benická, kontakt pre médiá: 0905 288 717, luciabenicka@gmail.com
Odborná spolupráca: Mgr. Lenka Králová – GUS, Mgr. Ivana Lojan Pastorová
Produkcia projektu: Dom fotografie, o.z. v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja a SCD – Slovenským centrom dizajnu.

Kontakt: Helena Veličová, +421 918 110 247, helena.velicova@scd.sk

www.scd.sk ǀ www.domfoto.sk  ǀ  www.gus.sk