Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom.

Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom.

Trvanie: 19. december 2013 - 2. február 2014
Vernisáž: 18. december 2013 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava Typografia a dizajn písma na Slovensku s podtitulom Začalo to Cyrilom a Metodom je príspevkom k oslavám 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a ich prínosu pre našu kultúru. Je výnimočnou príležitosťou oceniť bohatstvo našej tradície kreatívneho použitia a tvorby písma, uvedomiť si dlhú cestu od príchodu vierozvestcov až k dnešnej povinnosti rozvíjať túto tradíciu na odbornej úrovni.
Výstava predstaví dizajn písma a tvorivé využitie písma – typografiu na Slovensku v historickej perspektíve s dôrazom na 20. storočie a súčasnosť. Široká verejnosť bude mať možnosť v unikátnej prezentácii takmer 90 autorov a autoriek spoznať fenomén písma v jeho rozmanitých formálnych a funkčných aspektoch, sledovať historické štýlové premeny typografie, prínos jednotlivých autorov k rozvoju odboru a uvidieť problematiku tvorby písma zblízka. Predovšetkým však celá výstava dokumentuje nenahraditeľnú úlohu písma ako nástroja kultúrnej a subkultúrnej výmeny informácií, národného pamäťového média, ale aj ako prostriedku autentickej umeleckej výpovede. Autormi koncepcie a organizátormi výstavy sú členovia Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbornej spolupráci s Ľubomírom Longauerom, etablovaným výskumníkom dejín grafického dizajnu na Slovensku.
Autori výberu diel Ľubomír Longauer, Palo Bálik a realizátori výstavy Pavel Choma a kolektív, zvolili rôzne formy prezentácie bohatého materiálu, ktorý táto téma poskytuje. Súčasťou výstavy sú ukážky typografickej práce výtvarníkov staršej a strednej generácie predstavené prostredníctvom exkluzívnych autorských výberov vo forme originálov a reprodukcií. Viaceré originálne diela pochádzajú zo zbierok Slovenského centra dizajnu, medzi ktoré po skoncení výstavy pribudne celý výstavný súbor. Súčasťou projektu je aj vznikajúca výpravná publikácia.V rámci výstavy sa konal Workshop Typografia a dizajn písma pre študentov stredných škôl.

Koncepcia a kurátori výstavy:  Ľubomír Longauer a členovia Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU
Realizácia výstavy a spolupráca: Pavel Choma, Palo, Bálik, Emil Drličiak, Marcel Benčík, Michal Tornayi, Ján Šicko, Mária Rišková, Roman Mackovič, Matúš Lelovský, Ondrej Gavalda, Juraj Blaško, Juraj Sukop, Soňa Trubíniová
Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU

Podpora: Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Europapier, Skupina 29

Interaktívna svetelná expozícia