Výberová výstava ocenených a vybraných prác NCD 2015

Výberová výstava ocenených a vybraných prác NCD 2015

Trvanie: 30. máj 2015 - 12. júl 2015
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za produktový dizajn 2015 sa uskutoční dňa 29. 5. 2015 o 19:00 v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí 10 v Bratislave za účasti pozvaných hostí, súťažiacich autorov, výrobcov a zástupcov médií. Na slávnosť prijali pozvanie minister kultúry SR Marek Maďarič a minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler,
a generálny riaditeľ sekcie priemyslu a obchodu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vladimír Turček, ktorí budú odovzdávať ceny víťazom.
Súčasne bude otvorená v galérii dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach výberová výstava ocenených
a vybraných prác  Národná cena za produktový dizajn 2015
, ktorá bude verejnosti prístupná v čase
od 30. 5. do 12. 7. 2015.Súťaž Národná cena za produktový dizajn 2015 pozná svojich víťazov.
Do súťaže sa zaregistrovalo celkovo 134 prihlášok, z toho autori predložili porote na posúdenie 121 prác;
58 v kategórii profesionálny produktový dizajn, 44 v kategórii študentský produktový dizajn a 19 v novej kategórii experimentálny produktový dizajn.
Prihlásené dizajny hodnotila v dňoch 30. – 31. 3. 2015 sedemčlenná medzinárodná porota v zložení: Anton Bendis, dizajnér – predseda poroty, členovia – Pavel Masopust, dizajnér, Lenka Žižková, teoretička dizajnu, pedagogička, ČR, Ferdinand Chrenka, dizajnér a pedagóg, Peter Paliatka, dizajnér, pedagóg, Zuzana Šidlíková, dizajnérka, teoretička dizajnu, Bibiána Laluhová, riaditeľka Odboru medzinárodných aktivít Slovak Business Agency.

Na základe prihlásených prác porota udelila Národnú cenu za produktový dizajn 2015, Národnú cenu
za experimentálny produktový dizajn 2015 a 2 Ceny za produktový dizajn 2015 pre profesionálov
bez rozdielu poradia.
Najlepšia práca v kategórii študentský produktový dizajn získala Cenu ministra školstva, vedy výskumu
a športu Slovenskej republiky. Porota využila možnosť neudeliť cenu – nebola udelená Cena za trvalo udržateľný produktový dizajn, ktorá bola v tomto roku novinkou. Namiesto nej bola udelená jedna Cena poroty naviac. Medzinárodná porota tiež odsúhlasila nominácie na Zvláštnu cenu ministra kultúry Slovenskej republiky pre osobnosť za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu a Zvláštnu cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky pre výrobcu, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii. O udelení týchto cien rozhodli ministri príslušných rezortov. Okrem cien, ktoré udelila odborná porota získal cenu aj víťaz internetového hlasovania a svoju cenu udelili aj novinári.

Po prvýkrát v histórii sa vypisovatelia rozhodli organizovať súťaž každý rok a hodnotiť striedavo samostatne produktový a komunikačný dizajn. NCD 2015 bola v tomto zmysle zameraná na profesionálny a študentský produktový dizajn. Dvanásty ročník súťaže bol vyhlásený v súlade s pozmeneným štatútom a inovovanými súťažnými podmienkami. Pre súťažiacich pribudla nová kategória - Experimentálny produktový dizajn,
do ktorej sa mohli prihlásiť profesionáli aj študenti. Zmena sa týkala aj vyhodnotenia súťaže - prihlásené dizajny posúdila len 7 členná porota s medzinárodným zastúpením. Súťažiaci mohli získať aj viac ocenení.

Výsledky súťaže sú okrem výstavy zdokumentované v časopise Designum 2/2015 a 9 filmovými dokumentami.

Autorom vizuálu súťaže je Matúš Lelovský, autormi koncepcie, architektonického riešenia a realizácie výstavy sú Matúš Lelovský a Peter Liška.
Autor filmových dokumentov Daniel Rihák
Produkcia slávnosti: Martin Hasák

Súťaž Národná cena za dizajn vyhlasujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Súťaž je otvorená pre dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov a klientov, ale aj pre študentov dizajnu,
aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavať kontakty s praxou a naopak, ponúknuť výrobe inovatívne koncepty.
Od roku 2015 bude vypisovaná každoročne, striedavo pre produktový a komunikačný dizajn.

Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Spolupráca:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Partner: DAAD
Odborný garant pre oblasť podnikania: Slovak Business Agency

Podujatie mediálne podporili:
Designum, Denník N, TrendyBývanie, H.O.M.i.E., Projekt, Spolok architektov Slovenska,
AI magazine, Drevársky magazin, Interiér – Exteriér, ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis, Informácie, Dom a bývanie, Kam Do Mesta, Designby.sk, Design Cabinet CZ, ObchodnaUlica.sk, Bratislavaguide.com, Rádio_FM,

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
20477315
e-mail:scd@sdc.sk,
www.scd.sk

Za informácie zodpovedá:
RNDr. Margita Michlíková, tajomníčka súťaže NCD 2015
02/20477315, 0918/110255, e-mail:margita.michlikova@scd.sk