Zapnuté vypnuté zabudnuté ?

Zapnuté vypnuté zabudnuté ?

Trvanie: 13. október 2010 - 28. november 2010
Vernisáž: 13. október 2013 (nedeľa), 18:00
Miesto: Satelit, Dobrovičova 3, Bratislava, Slovensko

Dizajn a dizajnéri podniku Tesla Bratislava 1946 – 1990.

Slovenské centrum dizajnu prezentuje výstavu Zapnuté – Vypnuté – Zabudnuté?, ktorá mapuje históriu podniku Tesla Bratislava od roku 1946 – až do jeho likvidácie v roku 1990.
Tesla Bratislava, ktorá vznikla v roku 1946 znárodnením budapeštianskej firmy Tungsram, bola monopolným výrobcom rozhlasových prijímacov, gramorádií, autorádií a kalkulaciek. Pocas 44 rokov fungovania podniku tu pôsobili viaceré generácie dizajnérov. Pre širokú
laickú verejnost však zostali dodnes neznámi. Výstava v kurátorskej koncepcii Ondreja Eliáša odhaluje skrytú cast histórie Tesly
a predstavuje prácu dizajnérov a technikov podniku. Dokumentuje vývoj rádiami, gramorádiami, gramofónmi, autorádiami, magnetofónmi a inými produktmi. V spolupráci so Slovenským technickým múzeom a zberatelmi (Viktor Cingel – www.radiohistoria.sk, Radoslav Hrác – http://stareradia.blog.cz). sa podarilo kurátorovi sústredit takmer 80 výrobkov; najstarší z nich pochádza z roku 1938, posledný z konca 80. rokov. Okrem toho je výstava doplnená dobovými reklamnými letákmi, modelmi výrobkov, ktoré vznikli v dizajnérskom štúdiu Tesly, ako aj obrazovými a textovými informáciami. Dôležitou súcastou výstavy je prezentácia dizajnérov podniku: Ján Vikrut, Mikuláš Slatkovský, Pavol Thurzo, Peter Kramár, a ich návrhov.
K výstave je vydaný 68-stranový katalóg s textami O. Eliáša a Ladislava Klímu o histórii Tesly, profilmi dizajnérov a bohatou obrazovou prílohou. Katalóg sumarizuje výsledky výskumu kurátora O. Eliáša a podáva prvé komplexné spracovanie existencie Tesly.
Výstavu doplna premietanie filmových dokumentov zapožicaných Filmovým ústavom v Bratislave a Slovenskou televíziou Bratislava.

Výstava: Zapnuté – Vypnuté – Zabudnuté
Miesto: Satelit, Výstavný a informacný bod SCD, Dobrovicova 3, Bratislava
Trvanie: 13. október – 28. november 2010
Vernisáž: 13. október 2010 o 18:00
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu Bratislava
Spoluorganizátor: Národné technické múzeum Košice
Kurátor a autor koncepcie: Mgr. Art. Ondrej Eliáš

Dna 3. 11. 2010 o 18:00 hod.
Komentovaná prehliadka výstavy za úcasti dizajnérov n.p. Tesla Bratislava.

Ondrej Eliáš:
Absolvoval štúdium priemyselného dizajnu na VŠVU v Bratislave v roku 2007 diplomovou prácou na tému Dizajn audiovýrobkov firmy Tesla. Táto problematika ho zaujala natolko, že sa jej dalej venoval a výsledky svojho výskumu zhrnul v koncepcii výstavy Zapnuté –Vypnuté – Zabudnuté.
Ladislav Klíma:
Vyštudoval Strojnícku fakultu na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pôsobí ako kurátor zbierkových fondov dizajn a fotografická technika v Slovenskom technickom múzeu. Externe vyucuje dejiny priemyselného dizajnu na katedre dizajnu FU TU v Košiciach.
Slovenské centrum dizajnu
Organizácia pôsobí v rezorte Ministerstva kultúry SR a venuje sa podpore dizajnu formou výstav, sútaží, publikacnou cinnostou. Vydáva casopis Designum, organizuje sútaž Národná cena za dizajn, buduje IS Dizajn, vedie odbornú knižnicu dizajnovej literatúry a spolupracuje so zahranicím. Spracováva informácie o súcasnosti dizajnu a zbiera poznatky o vývoji dizajnu na Slovensku.
Výstava sa realizovala s financnou podporou MK SR.

Podpora
SFÚ Bratislava, STV Bratislava
http://www.radiohistoria.sk
http://www.stareradia.blog.cz
Kontakt:
Ondrej Eliáš
0907 409 539
ondrej.elias@gmail.com
Adriena Pekárová
0905 356 611
adriena.pekarova@sdc.sk
www.sdc.sk