Zvláštna cena ministra kultúry SR za dizajn 2013

Zvláštna cena ministra kultúry SR za dizajn 2013 Doc. akad. mal. Pavel Choma
grafický dizajnér a pedagóg Doc. akad. mal. Pavel Choma
Na základe odporúčania odbornej poroty udelil zvláštnu cenu aj minister kultúry SR a to osobnosti za prínos pre rozvoj grafického dizajnu na Slovensku – cenu získal grafický dizajnér a pedagóg Doc. akad. mal. Pavel Choma
Pavel Choma, (1950) je uznávaný grafický dizajnér, pedagóg a autor výstavných expozícií. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafického dizajnu u prof. Jozefa Chovana. Dlhé roky sa venuje pedagogickej činnosti - 15 rokov na Ľudovej škole umenia v Žiline, tri roky na Vysokej škole výtvarných umení v Ružomberku, od roku 2001 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2003 habilitoval na docenta a v súčasnosti pôsobí ako vedúci ateliéru a vedúci Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako pedagóg svojim osobným a hlavne odborným postojom ovplyvnil a vychoval silnú generáciu grafikov. Venuje sa aj voľnej tvorbe a výtvarným prácam v spojení s architektúrou (Múzeum mincí a medailí v Kremnici, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovenské národné múzeum Bratislava - Biodiverzita, Pražské Quadrienále 2007, výstavy v Slovenskom národnom múzeu v Martine - Chute a vône Slovenska, Tá pravá šálka kávy, medzinárodné putovné výstavy pre Slovenské národné múzeum Bratislava - Slovensko v 16. - 19. storočí, Magická Osmička v dejinách Slovenska).Vystavoval na viacerých individuálnych aj kolektívnych domácich a zahraničných výstavách. Nemožno obísť ani jeho knižné realizácie. V poslednej dobe upravil viaceré reprezentačné výtvarné publikácie výtvarníkov Otisa Lauberta, Jána Kudličku, Borisa Kudličku či Miloša Galbavého. Je držiteľom niekoľkých ocenení za tvorbu (Cena Martina Benku, Master's Eye Awards, CE.ZA.AR). Jeho diela sú v zbierkach súkromných zberateľov i v galériách.
Pavel Choma aktívne a nezištne dlhodobo spolupracuje pri organizovaní Trienále plagátu Trnava buď ako člen organizačného výboru, alebo ako člen medzinárodnej poroty. Navrhol skoro všetky priestorové riešenia trienále vrátane mimoriadne efektného posledného ročníka 2012.
Žije v Žiline, kde od roku 1992 vedie vlastné štúdio grafického dizajnu.