Po stopách architekta L. E. Hudeca

Po stopách architekta L. E. Hudeca

Autor: Klára Kubičková a kolektív
Vydalo: Vydal C. A. L. E. H., n. o.; Banská Bystrica; 2013
Počet strán: 146
ISBN: 978-80-971-35-508

Príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca (1893 – 1859) je vzrušujúcou históriou jedného ľudského i tvorivého zápasu v prvej polovici 20. storočia, odohrávajúcou sa na pozadí dvoch svetových vojen. Banskobystrický rodák Ladislav Hudec vytvoril svoje najlepšie diela v Šanghaji, dnes vyše dvadsaťtrimiliónovej metropole Číny. Monografia predstavuje jeho život a tvorbu prostredníctvom bohatého fotografického materiálu, prináša informácie o jeho staviteľskej a architektonickej kariére získané predovšetkým zo šanghajských archívov, z archívov University of Victoria v Kanade a z pozostalosti rodiny. Vyšla pri príležitosti 120. výročia Hudecových narodenín z iniciatívy neziskovej organizácie Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca – C. A. L. E. H., n. o. s podporou Úradu vlády SR v programe Kultúra národnostných menšín.
Publikácia je zavŕšením niekoľkoročného úsilia o uznanie miesta L. E. Hudeca v dejinách slovenskej architektúry. V roku 2010 vznikol v produkčnej spoločnosti Media Film v koprodukcii so Slovenskou televíziou dokumentárny film Ladislava Kaboša Zmenil tvár Šanghaja o živote a diele Ladislava E. Hudeca. V roku 2013 bol v Banskej Bystrici otvorený zrekonštruovaný rodinný dom L. E. Hudeca spolu s areálom, ktorý bude slúžiť ako centrum architektúry laickej aj odbornej verejnosti.
Je potešiteľné, Spolok architektov Slovenska spolu s Fondom výtvarných umení nedávno iniciovali vznik ceny za výnimočné pôsobenie slovenského architekta v zahraničí – Cenu Ladislava Hudeca, ktorú v októbri 2013 udelili po prvý raz. Laureátom sa stal Dr. h. c. prof. Ing. akad. arch. Peter Lizoň, PhD.
Vydal C. A. L. E. H., n. o. (Centrum architekta L. E. Hudeca, n. o.), Banská Bystrica, október 2013, 146 strán, trojjazyčná publikácia (slovensky, maďarsky, anglicky), ISBN 978-80-971-35-508.

https://www.facebook.com/CALEHno