Vojtěch Preissig

Vojtěch Preissig

Autor: Lucie Vlčková
Vydalo: Uměleckoprůmyslové museum Praha v spolupráci s vydavateľstvom Arbor vitae 2013
Počet strán: 224
ISBN: 978-80-7101-122-4
Grafická úprava: Štěpán Malovec

Prvý titul edície UPM Design – profily – osobnosti predstavuje tvorbu Vojtecha Preissiga (1873 – 1944), jedného z najvýraznejších českých umelcov prvej polovice 20. storočia v oblasti grafického dizajnu. Zahŕňa široké spektrum odborov a typov grafickej a dekoratérskej činnosti od akcidenčných tlačovín (plagáty, pozvánky, oznámenia, novoročenky a ex libris) cez knižnú a časopiseckú tvorbu, ornamentálne predlohy a vzory až po typografiu. Na pozadí Preissigovho nevšedného životného osudu, poznamenaného významnými historickými udalosťami, sledujeme umelcove zásadné tvorivé etapy, ktoré mu prinášali špecifické úlohy, ponúkali rôznorodé príležitosti a určovali jeho orientáciu – predovšetkým štúdium v Paríži, činnosť vlastného ateliéru, presídlenie do USA, pôsobenie v prvom odboji, pedagogická činnosť na Wentworthovom inštitúte v Bostone, práca pre americké tlačiarne a vydavateľstvá, spolupráca so Štátnou tlačiarňou v Prahe, návrat do Československa a pôsobenie v druhom odboji, ktoré skončilo tragickou smrťou v Dachau.
Preissiga preslávili knižné ilustrácie ku Karafiátovým Broučkom (1903) a Bezručovým Sliezskym piesňam. Graficky upravil knižné vydanie Masarykovej americkej prednášky v prospech vzniku Československa. Ako výtvarník a grafický dizajnér skúmal vzájomné vzťahy farieb a tvarových konštrukcií, vďaka čomu „zgeometrizoval“ secesnú ornamentiku. Pri kolážach objavoval nové možnosti tlače z výšky – po prvýkrát použil motúziky, brúsny papier, piliny a nite. Zachovali sa aj niektoré kolážové matrice na tlač.
Český a anglický jazyk, Grafický dizajn: Štěpán Malovec. 224 strán, 216 reprodukcií.
ww.upm.cz