Vyzliekanie z kroja

Vyzliekanie z kroja

Autor: Ľubomír Longauer
Vydalo: Slovart, jun 2014
Počet strán: 384
ISBN: 978-80-556-1067-2

Po prvom diele cyklu Ľubomíra Longauera mapujúceho slovenskú úžitkovú grafiku po roku 1918 s názvom Modernosť tradície prichádza na trh jeho pokračovanie. Vyzliekanie z kroja sa zaoberá prienikom modernej typografie a úžitkovej grafiky na Slovensko. Modernú, tzv. novú typografiu začali na Slovensku šíriť intelektuáli z okruhu kultúrno-politického mesačníka DAV. Na osudoch davistov autor približuje vývoj avantgardy a nakoniec aj tragické osudy jej slovenských, ale i niektorých českých protagonistov, a to nielen v oblasti úžitkovej grafiky, ale i v širšom kultúrnom kontexte.
Výučbu a vývoj typografie u nás podstatne ovplyvnila Škola umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, a tak autor predstavuje nielen školu, ale aj okruh grafikov, ktorí priamo s touto školou súviseli. Mikuláša Galandu, Ľudovíta Fullu, Zdenka Rossmana, Josefa Rybáka či Karola Jaroňa približuje v medailónoch, ktoré mapujú ich celoživotný vývoj v tvorbe úžitkovej grafiky. Kniha je bohato ilustrovaná stovkami dobových diel, z ktorých väčšina v takomto rozsahu či kontexte nebola publikovaná.
Vydal Slovart, s. r. o. Bratislava, december 2013, 352 strán, ISBN: 978-80-556-10-672


Ľubomír Longauer, laureát Ceny Dominika Tatarku

Ľubomír Longauer sa stal laureátom ceny nadácie Tatra Banky 2015


ikonka PDF pozvánka na krst knihy [pdf; 137 kB]

ikonka PDF tlačová správa -  zdroj SLOVART [pdf; 155 kB]

Viac www.slovart.sk