Knihy

Škola ako laboratórium moderného života

Škola ako laboratórium moderného života

Zostavili: Simona Bérešová, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf

Autorky a autori textov: Katalin Bakos, Simona Bérešová, Meghan Forbes, Lada Hubatová-Vacková, Vít Jakubíček, Alena Kavčáková, Alexandra Panzert, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Mária Rišková, Grit Weber, Patrick Werkner, Cornelia Wieg, Julia Witt Zborník Škola ako laboratórium moderného života. K reforme umeleckého školstva v strednej Európe (1900 – 1945)...

Viac informácií

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Zostavili: Nina Veselá-Cohen a Mária Rišková

Autori textov: Bohumír Bachratý a Viktória Cvengrošová, Alena Čisáriková-Horváthová, Andrea Dömeová, Virgil Droppa, Zita Furková, Dušan Hanák, Ľubomír Longauer, Pavol Mešťan, Mária Rišková, Nina Veselá-Cohen Kniha Plocha a priestor v dizajne/Milan Veselý je prvým uceleným spracovaním diela jedného z najproduktívnejších slovenských grafických dizajnérov,...

Viac informácií

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Samuel Čarnoký

Publikácia Fonts SK (Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku) na 416 stranách mapuje písmarsku tvorbu okolo 50 autorov, prezentuje viac ako 350 písiem a prináša rozhovory s 19 tvorcami. Publikácia sa zameriava na písmarsku tvorbu vytvorenú v domácom kontexte, ako aj tvorbu slovenských autorov tvoriacich v zahraničí a popisuje časový záber od pionierskych...

Viac informácií

K dejinám dizajnu na Slovensku

K dejinám dizajnu na Slovensku

editori Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár

Publikácia Slovenského centra dizajnu „K dejinám dizajnu na Slovensku“ má ambíciu aspoň čiastočne zaceliť početné medzery v spracovaní histórie dizajnu na Slovensku. Je sčasti antológiou ponúkajúcou staršie texty, ktoré však autori aktualizovali a neraz do značnej miery prepracovali. Cieľom bolo sústrediť často už ťažko dostupné informácie roztratené po rôznych...

Viac informácií

Škola moderného videnia

Škola moderného videnia

Iva Mojžišová

Kniha Škola moderného videnia sa stala Kniha roka 2013. Zdeno Kolesár: „V spolupráci Slovenského centra dizajnu a vydavateľstva Artforum vychádza v týchto dňoch kniha Ivy...

Viac informácií

O sebe a o svojej práci

O sebe a o svojej práci

Ľubomír Longauer

Kniha o Ľubomírovi Longauerovi, grafickom dizajnérovi, výtvarníkovi, kurátorovi viacerých výstav o typografii, skúmateľovi histórie grafického dizajnu na Slovensku, je prvou publikáciou, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu o osobnostiach slovenského dizajnu. Knižka  predstavuje Ľ. Longauera na pozadí jeho rodiny, štúdia, jeho spoločenských a politických...

Viac informácií

Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: marketing@scd.sk