Knihy

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Samuel Čarnoký

Publikácia Fonts SK (Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku) na 416 stranách mapuje písmarsku tvorbu okolo 50 autorov, prezentuje viac ako 350 písiem a prináša rozhovory s 19 tvorcami. Publikácia sa zameriava na písmarsku tvorbu vytvorenú v domácom kontexte, ako aj tvorbu slovenských autorov tvoriacich v zahraničí a popisuje časový záber od pionierskych...

Viac informácií

K dejinám dizajnu na Slovensku

K dejinám dizajnu na Slovensku

editori Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár

Publikácia Slovenského centra dizajnu „K dejinám dizajnu na Slovensku“ má ambíciu aspoň čiastočne zaceliť početné medzery v spracovaní histórie dizajnu na Slovensku. Je sčasti antológiou ponúkajúcou staršie texty, ktoré však autori aktualizovali a neraz do značnej miery prepracovali. Cieľom bolo sústrediť často už ťažko dostupné informácie roztratené po rôznych...

Viac informácií

Škola moderného videnia

Škola moderného videnia

Iva Mojžišová

Kniha Škola moderného videnia sa stala Kniha roka 2013. Zdeno Kolesár: „V spolupráci Slovenského centra dizajnu a vydavateľstva Artforum vychádza v týchto dňoch kniha Ivy...

Viac informácií

O sebe a o svojej práci

O sebe a o svojej práci

Ľubomír Longauer

Kniha o Ľubomírovi Longauerovi, grafickom dizajnérovi, výtvarníkovi, kurátorovi viacerých výstav o typografii, skúmateľovi histórie grafického dizajnu na Slovensku, je prvou publikáciou, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu o osobnostiach slovenského dizajnu. Knižka  predstavuje Ľ. Longauera na pozadí jeho rodiny, štúdia, jeho spoločenských a politických...

Viac informácií

Nové kapitoly z dejín dizajnu

Nové kapitoly z dejín dizajnu

Zdeno Kolesár

Kniha je reedícia publikácie z rokov 1999 a 2000 rozšírená a slovenský dizajn a prepracovanú bohatú obrazovú prílohu. S pasážami o českom dizajne bola vydaná dvakrát aj v Prahe v rokoch 2004 a 2008. Prvá ucelená koncepcia dejín dizajnu z pera slovenského autora, medzinárodne uznávaného odborníka v tejto oblasti . Kniha podáva prehľad dejín dizajnu západného aj dizajnu...

Viac informácií

Kapitoly z dejín grafického dizajnu

Kapitoly z dejín grafického dizajnu

Zdeno Kolesár

Publikácia z pera pedagóga a teoretika dizajnu Doc. PhDr. Zdena Kolesára, PhD., je prvou pôvodnou slovenskou ucelenou koncepciou dejín grafického dizajnu. Motiváciou pre jej napísanie boli podľa autora búrlivý rozvoj vizuálnych médií na konci 20. storočia, komputerizácia a dosah zmien na pozíciu grafického dizajnéra, čo výrazne ovplyvnilo fungovanie vizuálnej...

Viac informácií

Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: marketing@scd.sk