Škola moderného videnia

Škola moderného videnia

Autor: Iva Mojžišová
Vydalo: Artforum a Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 216
ISBN: 978-80-8150-010-7
Grafická úprava: Ján Šicko

Kniha Škola moderného videnia sa stala Kniha roka 2013.

Zdeno Kolesár: „V spolupráci Slovenského centra dizajnu a vydavateľstva Artforum vychádza v týchto dňoch kniha Ivy Mojžišovej, Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 - 1938.
V úvode publikácie, ktorej plný titul znie „Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1939“ definuje Iva Mojžišová komplikovanú východiskovú situáciu skúmania problematiky. ŠUR v kontexte politického vývoja chvíľami „mizla“ a znova sa „vynárala“. Elementárne problémy našej výtvarnej kultúry (najmä absencia umeleckopriemyslového múzea) spôsobili, že informácie bolo často potrebné dohľadávať a rekonštruovať z druhostupňových zdrojov. Na tomto pozadí ešte viac vynikne bádateľský výkon, ktorého výsledok je neobyčajne plastický. Zdá sa, akoby Iva Mojžišová nebola stretla pár dožívajúcich pamätníkov existencie ŠUR a pátrala v archívoch, ale kedysi priamo sedela v laviciach tejto školy. “

Cena: publikáciu Škola moderného videnia predáva kníhkupectvo Artforum

Tlačová konferencia ku knihe aj výstave bude v utorok 2. 7. 2013 o 10:00 vo FOTOCAFE Amsterdam v Stredoeurópskom dome fotografie na Prepoštskej ulici č.4 v Bratislave. Knihu predstaví Adriena Pekárová (Slovenské centrum dizajnu).
ikonka PDF tlačová správa Artfora [pdf; 195 kB]

 

 

Súbežne s vydaním knihy sa v Múzeu mesta Bratislavy koná výstava Škola moderného videnia, bratislavská ŠUR 1928-1939 ktorej kurátorkou je Iva Mojžišová. Otvorenie výstavy bude 2.7.2013 o 18:00 vo výstavnej sieni Múzea mesta Bratislavy na nádvorí Starej radnice. Knihu i výstavu predstavia emeritný kurátor Moravskej galérie v Brne Antonína Dufek a Zuzana Mojžišová. Výstava trvá do 1. 9. 2013 a zorganizovalo ju OZ FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie. Knihu bude možné zakúpiť počas vernisáže aj počas celého trvania výstavy priamo v priestoroch MMB.


Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: marketing@scd.sk