Knihy

Nové kapitoly z dejín dizajnu

Nové kapitoly z dejín dizajnu

Zdeno Kolesár

Kniha je reedícia publikácie z rokov 1999 a 2000 rozšírená a slovenský dizajn a prepracovanú bohatú obrazovú prílohu. S pasážami o českom dizajne bola vydaná dvakrát aj v Prahe v rokoch 2004 a 2008. Prvá ucelená koncepcia dejín dizajnu z pera slovenského autora, medzinárodne uznávaného odborníka v tejto oblasti . Kniha podáva prehľad dejín dizajnu západného aj dizajnu...

Viac informácií

Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: marketing@scd.sk