Knihy

O sebe a o svojej práci

O sebe a o svojej práci

Ľubomír Longauer

Kniha o Ľubomírovi Longauerovi, grafickom dizajnérovi, výtvarníkovi, kurátorovi viacerých výstav o typografii, skúmateľovi histórie grafického dizajnu na Slovensku, je prvou publikáciou, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu o osobnostiach slovenského dizajnu. Knižka  predstavuje Ľ. Longauera na pozadí jeho rodiny, štúdia, jeho spoločenských a politických...

Viac informácií

Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: marketing@scd.sk