Knihy

K dejinám dizajnu na Slovensku

K dejinám dizajnu na Slovensku

editori Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár

Publikácia Slovenského centra dizajnu „K dejinám dizajnu na Slovensku“ má ambíciu aspoň čiastočne zaceliť početné medzery v spracovaní histórie dizajnu na Slovensku. Je sčasti antológiou ponúkajúcou staršie texty, ktoré však autori aktualizovali a neraz do značnej miery prepracovali. Cieľom bolo sústrediť často už ťažko dostupné informácie roztratené po rôznych...

Viac informácií

Škola moderného videnia

Škola moderného videnia

Iva Mojžišová

Kniha Škola moderného videnia sa stala Kniha roka 2013. Zdeno Kolesár: „V spolupráci Slovenského centra dizajnu a vydavateľstva Artforum vychádza v týchto dňoch kniha Ivy...

Viac informácií

Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: marketing@scd.sk