Knihy

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Samuel Čarnoký

Publikácia Fonts SK (Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku) na 416 stranách mapuje písmarsku tvorbu okolo 50 autorov, prezentuje viac ako 350 písiem a prináša rozhovory s 19 tvorcami. Publikácia sa zameriava na písmarsku tvorbu vytvorenú v domácom kontexte, ako aj tvorbu slovenských autorov tvoriacich v zahraničí a popisuje časový záber od pionierskych...

Viac informácií

Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: marketing@scd.sk