Knihy

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Zostavili: Nina Veselá-Cohen a Mária Rišková

Autori textov: Bohumír Bachratý a Viktória Cvengrošová, Alena Čisáriková-Horváthová, Andrea Dömeová, Virgil Droppa, Zita Furková, Dušan Hanák, Ľubomír Longauer, Pavol Mešťan, Mária Rišková, Nina Veselá-Cohen Kniha Plocha a priestor v dizajne/Milan Veselý je prvým uceleným spracovaním diela jedného z najproduktívnejších slovenských grafických dizajnérov,...

Viac informácií

Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: marketing@scd.sk