Knihy

Dizajn na Slovensku 1990 – 2005

Dizajn na Slovensku 1990 – 2005

Katarína Hubová, Zdeno Kolesár, Andrea Kopernická, Adriena Pekárová

Publikácia vyšla vďaka finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR.Slovenské centrum dizajnu vydalo na konci roka 2006 publikáciu o dizajne na Slovensku, ktorá zaznamenáva vývoj za posledných pätnásť rokov, keď sa udiali zásadné spoločenské a ekonomické zmeny. Situáciu dokumentuje 42 príbehov produktov, ktoré reprezentujú zaujímavú spoluprácu dizajnéra s priemyslom,...

Viac informácií

Viac o možnostiach zakúpenia publikácií vydaných SCD

Ďalšie informácie: marketing@scd.sk